Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

Informujemy, że zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, pozytywnie ocenił wniosek naszej szkoły i udzielił nam dofinansowania na zakup sprzętu multimedialnego. Zgodnie z złożonym wnioskiem, szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup dwóch monitorów interaktywnych, w wysokości 14.000,00 zł. Dwie nasze pracownie wzbogaciły się o kolejny nowoczesny sprzęt multimedialny.

Założenia programu rządowego Aktywna Tablica

Około 16 tys. szkół w Polsce i za granicą ma do końca 2019 r. otrzymać tablice interaktywne oraz inny sprzęt wykorzystywany do pracy z uczniami. Rząd uruchomił program "Aktywna tablica". Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Na realizację programu w latach 2017-2019 ma zaostać przeznaczonych 279 mln 316 tys. zł. W 80 proc. (tj. 224 mln zł) są to pieniądze z budżetu państwa, a w 20 proc. - z wkładu własnego samorządów. W 2017 r. państwo przeznaczy na program 84 mln zł, w 2018 r. - 70 mln zł, a w 2019 r. - 70 mln zł.