Ekologia

Zaplanowane działania w ramach projekty " Ekopracownia - zielone serce szkoły"
 
Na początku lutego grupa uczniów z naszej szkoły weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielem RZZO. Celem tego spotkania jest utrwalenie wiedzy jak dbać o środowisko naturalne oraz racjonalne gospodarowanie odpadami. Spotkanie składa się z :
- wykładu,
- przejściu ścieżki ekologicznej,
- poznanie się w jaki sposób odpady są dzielone i  przetwarzane.

Wycieczka do oczyszczalni ścieków

Wycieczka do oczyszczalni ścieków

 

     W ramach Projektu Ekopracownia - zielone serce szkoły grupa uczniów  klas 5b i 8b wybrała się na wycieczkę do Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie.

Wyjazd poprzedzony był cyklem zajęć związanych tematycznie z wodą. Uczniowie zdobywali wiadomości dotyczące wody, jej znaczenia dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Poznali sposoby zanieczyszczania jej i skutki tej działalności.

W czasie wycieczki uczestnicy zwiedzili obiekt oraz przede wszystkim dowiedzieli się, jak wodę oczyścić. Poznali tego poszczególne etapy i dowiedzieli się, że oczyszczamy wodę poprzez filtrowanie, a następnie odzyskiwanie jej za pomocą odpowiednich bakterii. 

Podczas zwiedzania obiektu uczniowie nie ukrywali, że przeszkadza im zapach, który towarzyszył nam przez cały czas, jednak mieli świadomość, że istnienie oczyszczalni jest co najmniej konieczne. Uzmysłowili sobie, jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie.

 

 

Ekopracownia - wykaz materiałów, wyposażenie i pomocy dydaktycznych

Ekopracownia -  wykaz materiałów, wyposażenie i pomocy dydaktycznych

 

W ramach  „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej” utworzono    „Ekopracownia – zielone serce  szkoły” za kwotę 55 tys. Zakupiono:

- zestaw szafek  do pracowni szkolnej,

- stolików i krzeseł,

- biurko,

- mobilny zestaw interaktywny,

- urządzenie wielofunkcyjne,

- Projekt naukowy STEM- oszczędzanie wody,

-Projekt STEM – wyciek oleju

- Walizka ekobadacza

- Projekt naukowy STEM – zmiany w krajobrazie,

- Ręczny model elektrowni wiatrowej,

- Ekologia – pierwsze eksperymenty,

- Badam moje środowisko – test wody i powietrza,

- Jak czyste jest powietrze

- Jak czysta jest woda?

- Nauka sortowania odpadów – zestaw magnetyczny,

- Świat – degradacja środowiska (plansza)

- Biodegradacja w praktyce – trójdzielny zbiornik z lupami,

- Profile glebowe – tablica edukacyjna,

- Klasowa fizyka z walizki – odnawialne źródła energii,

- Podświetlana mapa świata,

-Zegary tarczowe naścienne,

- Laptop,

- Stacja do segregacji EKO Station,

- Poznajemy tajemnice gleby- właściwości biologiczne i chemiczne.

 

 

 

 

Spotkanie z przedstawicielem MZO

Spotkanie z przedstawicielem MZO

 

W dniu 04.12.23r. w naszej szkole gościliśmy przedstawiciela Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Wizyta  jest elementem realizowanego przez szkołę projektu "Ekopracownia - zielone serce szkoły". W spotkaniu uczestniczyły dwie klasy: 8b oraz 5b. Podczas prelekcji pokazano czym zajmuje się MZO oraz jakie przedsięwzięcia podejmuje zakład, aby recykling,  jak i prawidłowa segregacja śmieci była dla każdego czymś naturalnym. Ukazano jakie niebezpieczeństwa czyhają na pracowników zakładu związane z niewłaściwym segregowaniem śmieci. Pokazano proces recyklingu plastikowej butelki. Myślę, że takie spotkanie ugruntowało naszą wiedzę dotyczącą ekologii.

 

 

Utworzenie Ekopracowni w SP6

Utworzenie Ekopracowni w SP6

 

     Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Rataja otrzymała wsparcie w wysokości 55 000 zł na utworzenie Ekopracowni  z Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej i ze środków JST.

5 czerwca 2023 r, w Światowym Dniu Ochrony Środowiska, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie i/lub doposażenie Ekopracowni w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. Podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu  obecni byli – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pani Jolanta Ratajczak, Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, I Wicewojewoda Wielkopolski, Pani Aneta Niestrawska oraz reprezentująca Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wicekurator Oświaty, Pani Aleksandra Kuź.

10% kwoty na utworzenie Ekopracowni  pochodzi ze środków JST, pozostała kwota stanowi dofi­nansowanie w formie dotacji – refundacji poniesionych kosztów, w maksymalnej wysokości do 50 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie ekopracowni/sali edukacyjnej przyrodniczej wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego.

Nagrody zostały wręczone  podczas Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Uroczystość stanowiła podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na utworzeniu i/lub wyposażeniu pracowni szkolnej przyrodniczej albo dotyczącej odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego.     

Nabór miał charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie, wielkopolskie szkoły składały karty zgłoszeniowe, podlegające ocenie kapituły konkursowej. Z kolei II etap – nabór główny, dotyczył tych szkół , których karty zgłoszeniowe uzyskały pozytywną ocenę kapituły konkursowej. W ramach tego etapu, organy prowadzące daną szkołę składały do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o dofinansowanie wraz z opisem merytorycznym przedsięwzięcia. W Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Rataja kartę zgłoszeniową i program edukacyjny opracowały nauczycieli fizyki, chemii, biologii – p. Renata  Olkowicz, p. Karolina Michalska i p. Donata Kasprzak. Przygotowanie karty zgłoszenia wymagało zrealizowania filmu o działaniach ekologicznych podejmowanych przez szkołę  – film został przygotowany przez uczniów kl. VII ostrowskiej Szóstki.                           

Łącznie 60 wielkopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych uzyskało dofinansowanie, w tym 35 szkół w naborze wniosków o dofinansowanie utworzenia/wyposażenia pracowni szkolnej przyrodniczej oraz 25 szkół w naborze wniosków o dofinansowanie utworzenia/wyposażenia pracowni szkolnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii.                                                             

Podczas wydarzenia nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz atrakcyjnych upominków edukacyjnych dla szkół, które otrzymały dofinansowanie. Upominki to  szkolne mikroskopy optyczne, które  pozwalają na obserwowanie budowy tkanek roślin, zwierząt oraz innych obiektów, dzięki czemu lekcje prowadzone są w ciekawszy sposób. Profesjonalne wyposażenie szkół w mikroskopy zaszczepią w dzieciach chęć zgłębiania tajników nauki przedmiotów ścisłych, w tym biologii. 

Cieszymy się że w gronie 60 nagrodzonych szkół z województwa wielkopolskiego znalazła się ostrowska Szóstka!

 

Wykorzystano zdjęcia i informacje za: WFOŚiGW w Poznaniu.

 

Link do filmu