Symbole

SYMBOLE

tarcza_logoautor loga szkoły – Maria Magdalena Dreczko

rat

 

HYMN SZKOŁY

Gdy śpieszysz dziś do swojej szkoły, 
 gdy lekcji przyjdzie pora,
 pomyśl nad książką chyląc czoło,
 pomyśl co było wczoraj

O twojej szkoły jasne okna
 i o tych szkolnych ławek rząd
 walczył nasz patron Maciej Rataj,
 aby przepędzić wroga stąd.

O twe uśmiechy i radości,
 o to byś zawsze wesół był
 walczył nasz patron Maciej Rataj
 i niszczył wroga ile sił.

Gdy w piłkę grasz i biegasz zwinnie,
 gdzie trawy ruń zielona,
 pomyśl o tamtych walk godzinie,
 pomyśl o swych patronach.

O twoje książki z polską mową,
 o ufny wzrok, pogodną twarz,
 walczył nasz patron Maciej Rataj
 i dawnej chwały wskrzesił czas.

O twoją przyszłość już bezpieczną,
 o wspólny dom co trudno wznieść
 walczył nasz patron Maciej Rataj,
 a więc oddawaj jemu cześć,
 a więc oddawaj jemu cześć.            

słowa: Grażyna Serafińska
muzyka: Przemysław Paterka

Do pobrania