Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

Ostrowscy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej corocznie mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wnioski można składać od 1 do 15 września danego roku szkolnego.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest faktyczne zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz potwierdzenie uczęszczania dziecka do szkoły (pieczątka szkoły na wniosku).

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej - kliknij tutaj

Katalog wydatków refundowanych w ramach stypendium - kliknij tutaj

Wzór oświadczenia - kliknij tutaj

Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej - kliknij tutaj