Read on

Projekt READ ON

Projekt READ ON

 

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu promującego czytelnictwo w języku angielskim. Projekt READ ON powstał z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytelnictwo wśród dzieci od najwcześniejszych lat. Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego dziecka.            Szkolna biblioteka wzbogaciła się o ponad 120 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce oraz na różnych poziomach językowych (zgodnie z założeniami podstawy programowej dla klas 4-8). Dzięki temu dzieci mogą czytać  książki dostosowane do swoich zainteresowań rozwijając kompetencje czytelnicze na swoim aktualnym poziomie znajomości języka.

             Uczniowie są zachęcani do przeczytania w ciągu roku szkolnego jak największej liczby książek i dzielenia się swoimi wrażeniami na ich temat wykonując różnorodne zadania czytelnicze  zaproponowane przez nauczyciela. W ramach realizacji tego projektu odbędzie się  czytanie na dywanie w j. angielskim, konkurs na najciekawszą okładkę książki, konkurs fotograficzny czy głośne czytanie wybranej książki na lekcjach j.angielskiego. Zwieńczeniem programu jest udział w ogólnopolskim konkursie dla wszystkich szkół uczestniczących w projekcie READ ON organizowanym przez Oxford University Press i zaprezentowanie przez uczniów projektów indywidualnych i klasowych wykonanych w nawiązaniu do przeczytanych książek, takich jak: plakaty, prezentacje, przedstawienia, relacje.

            Projekt jest skierowany do uczniów klas IV- VIII i ma na celu:

  • rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych poprzez zachęcanie dzieci do czytania i kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności,
  • wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do działania poprzez promocję czytelnictwa,
  • wychodzenie naprzeciw Specjalnym Potrzebom Edukacyjnym poprzez umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka,
  • wsparcie szkół i bibliotek w zakresie rozwijania czytelnictwa wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

 

Projekt jest realizowany pod patronatem British Council i Ambasady Wielkiej Brytanii w Rzymie.

 Chętni uczniowie z klas IV- VI zgłoszeni do projektu otrzymali już paszporty czytelnicze, w których będą monitorować ilość przeczytanych książek poprzez wpisywanie ich tytułów.  Dla najaktywniejszego czytelnika w projekcie będzie czekała nagroda na koniec roku szkolnego. Zachęcamy uczniów, aby jak najczęściej odwiedzać szkolną bibliotekę i wypożyczać książki w j. angielskim.  Bo jak mówi  przysłowie: „Kto dużo czyta, wszystko w mig chwyta”.