Rada Rodziców

 

 

konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Raszkowie O/Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 34

 

80 8430 0009 0019 0453 0185 8990