Pedagog

FORMY POMOCY/GRUPY WSPARCIA/PRZYDATNE LINKI

 Formularz zgłoszenia na badanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – tutaj

Ważne adresy i telefony, pod którymi możesz uzyskać pomoc:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim 
al. Powstańców Wielkopolskich 18
– Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
– Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
II piętro pokój 202 , tel. 62 582 22 02

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Królowej Jadwigi 1, tel.62 736 51 39
e-mail: poradnia_psych_pedagog@poczta.onet.pl

http://poradniaosw.w.interia.pl/kontakt.html

Ośrodek Polskiego Czerwonego Krzyża 
Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 20
– Schronisko dla kobiet z dziećmi ofiar przemocy
telefon 62/ 736 20 91 czynne cała dobę, cały rok
– Zespół Interwencji Kryzysowej
telefon 62 /736 20 91 czynny całą dobę, cały rok

http://www.pck-ostrow.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 17 , tel.62 592 11 22
poniedziałek – piątek godz. 7.00 – 15.00
dyżur pracownika socjalnego godz. 15.00 – 18.00
Punkt Konsultacyjny – pokój 22 – godz. 7.00 – 15.00

www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/15/1124/1202/1454/

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
Ostrów Wielkopolski ul. Szkolna 24, telefon 62 735 21 63
czynny od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 -19.00

http://www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/15//1124/1202/1455/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Ostrów Wielkopolski ul. Aleja Słowackiego 1c, telefon 62 735 51 52
w godzinach 8.00 – 16.00
Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny
http://www.pcpr.powiat-ostrowski.pl/

Komenda Powiatowa Policji Ostrów Wielkopolski
ul. Odolanowska 19, tel . 997 , 112
Policyjny Telefon Zaufania (anonimowy) – 62 737 72 97

http://www.ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl/

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Arka Noego” w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Reymonta 10 tel. 062/599 40 17
http://www.arkanoego.org/stowarzyszenie.html

 

PRZYDATNE LINKI DLA RODZICÓW:

http://www.zabawydladzieci.com.pl/rozwoj,1

http://www.dyktanda.net/

http://www.dzieciaki.net.pl/

http://www.dysleksja.pl/

http://kidprotect.pl/

http://dzieckowsieci.fdn.pl/

http://www.adhd.info.pl/

http://www.superkid.pl/

http://www.info.e-dziecko.eu/

http://www.ptadhd.pl/

http://eduseek.interklasa.pl/

http://bezpiecznyinternet.org/2012/09/internet-bez-logowania/1588/

 

Uzależnienia 
Informacje dla rodziców 
 

https://stopuzaleznieniom.pl/