Zajęcia adaptacyjne

  Zajęcia adaptacyjne w SP 6Zapraszamy przyszłych uczniów klas pierwszych wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne.

Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną i sympatyczną kadrę pedagogiczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • troskliwą opiekę,
  • wysoką jakość zajęć,
  • świetną zabawę.

                               Do zobaczenia!

L.p.

Data/termin zajęć

Temat/tytuł zajęć

SALA

1.

28.02.2018

„Zaczarowany świat kredek” – zajęcia plastyczne - wszystkie dzieci - 16.30 – 17.00

11

"W świat dziecięcej wyobraźni" – wszystkie dzieci -17.00 – 17.30

10

Spotkanie z dyrektorem

1

2.

07.03.2018

W świecie plastyki - zajęcia plastyczne

16.30 – 17.00 – wszystkie dzieci

11

Gry i zabawy komputerowe

17.00 – 17.30 – wszystkie dzieci

3

Spotkanie z dyrektorem

1

3.

14.03.2018

Zabawy ruchowe z chustą klanzy- wszystkie dzieci - 16.30 – 17.00

6

Gry i zabawy językowe przy tablicy interaktywnej-

17.00 – 17.30 –wszystkie dzieci

4/6

Spotkanie z dyrektorem

1

4.

21.03.2018

„Z książką w świat dziecięcej wyobraźni”-

16.30 – 17.00

4

Zabawy ruchowe – 17.00 – 17.30

HALA SPORTOWA

Spotkanie z dyrektorem

1

5.

27.03.2018

Sportowy Turniej Rodzinny - 16.30 – 17.30 – wszystkie dzieci

HALA SPORTOWA

Spotkanie z dyrektorem

1