STOP PRZEMOCY

Niebieska linia

Standardy ochrony małoletnich

Inne instytucje udzielające pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • Urząd Miejski
  Al Powstańców Wielkopolskich 18
  - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  - Referat Rozwiazywania Problemów Uzależnień
  al. Powstańców Wielkopolskich 14a (budynek nad BOŚ) Ostrów Wielkopolski
  Pokój B2- I piętro
  telefon 62 582 25 02 
  Czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 16:00
 • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
  ul. Szkolna 24 Ostrów Wielkopolski
  telefon 62 735 09 87
  Czynny: poniedziałek- piątek, godz. 8:00 -19:00
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Aleja Słowackiego 1c Ostrów Wielkopolski
  telefon 62 735 51 52
  Czynny: poniedziałek- piątek, godz. 8.00 - 16.00
  - Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie
  - Grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
 • Komenda Powiatowa Policji
  ul. Odolanowska 19  Ostrów Wielkopolski
  tel . 997
  Policyjny Telefon Zaufania (anonimowy) - 62 737 72 97
 • Ostrowskie Centrum Wspierania Pomocy CARITAS
  - Schronisko dla kobiet z dziećmi
  Ostrów Wielkopolski ul. Grunwaldzka 72
  - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny  tel. 663 322 797
  Czynny od środy do piątku od 15:00 – 18:00
  ul. Ledóchowskiego 8,  Ostrów Wielkopolski

Całodobowy Telefon Zaufania - 663 322 797

 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Ostrowskie
  Dom św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn
  ul. Olszynowa 53A Ostrów Wielkopolski
  tel. 62 738 36 46