Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z Rodzicami

w roku szkolnym 2023/2024

Integralną częścią harmonogramu spotkań z rodzicami jest harmonogram  cotygodniowych konsultacji dla rodziców

Zebrania organizacyjne

13.09.2023 r. - klasy I-IV

14.09.2023 r. - klasy V-VIII

Zebranie śródokresowe rodziców

22.11.2023 r - klasy I-IV

23.11.2023r. - klasy V-VIII

Spotkania indywidualne rodzic, uczeń, nauczyciel

15.01-19.01. 2024 r.

Zebranie śródroczne rodziców

30.01.2024 r. - klasy I-IV

31.01.2024 r. - klasy V-VIII

Zebranie śródokresowe rodziców

24.04.2024 r. - klasy I-IV

25.04.2024 r. - klasy V-VIII

Indywidualne spotkania wychowawcy, ucznia, rodzica

20.05-24.05.2024 r.