EDUSCIENCE

„Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. Jest to największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła Podstawowa nr 6 przystąpiła do projektu w czerwcu 2014 roku i z  korzystają z niego  najmłodsi w klasach I-III oraz uczniowie klas IV-VI, tak, aby  popularyzować nauki matematyczno-przyrodnicze.

Realizując założenia projektu – dążymy do tego, aby dzięki zmienionej formule uczenia wzrosło zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży naukami matematyczno – przyrodniczymi, informatycznymi, technicznymi oraz niezbędnymi w dzisiejszym świecie językami obcymi. Zachęcamy uczniów do tego, aby wzięli udział w realnym procesie badawczym, aby obserwowali otaczający ich świat, stawiali sobie pytania i samodzielnie szukali na nie odpowiedzi, aby byli w stanie przenieść metody badawcze na grunt szkolny. Zdając sobie sprawę z dużej otwartości młodych ludzi na nowinki techniczne, informatyzację, korzystanie z nowoczesnych urządzeń elektronicznych, dajemy im nowoczesne narzędzia, które mogą wykorzystać w edukacji i rozwoju własnej osobowości.

Uczniowie korzystają z  innowacyjnej platformy e-learningowej, portalu przyrodniczego, a nauczyciele ze wsparcia metodycznego, opisu programu wycieczek dydaktycznych umożliwiających wizytę w jednym z instytutów, bądź obserwatoriów naukowych oraz programu ogólnopolskiego monitoringu przyrodniczego.