Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

 
Rok szkolny 2023/2024
 

INTER RISK TU VIG SA

OFERTA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

Składka zmieni się i wynosi 50 zł.

Deklarujący przystąpienie do ubezpieczenia rodzic wypełnia Oświadczenie i wpłaca składkę.

Druki oświadczeń są do pobrania u wychowawcy klasy.

 

W imieniu INTER RISK Towarzystwa Ubezpieczeń VIG SA:

Jerzy Kukulski 

tel. 607 515 551

 

InterRisk EDU PLUS

InterRisk Oświadczenie 

InterRisk Polisa 1

InterRisk Polisa 2
 
InterRisk Zgłoszenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok szkolny 2021/2022 
 
Ogólne warunki ubezpieczenia - EDU PLUS - kliknij tutaj
 
Rok szkolny 2020/21
 
Ogóle warunki ubezpieczenia EDU PLUS - kliknij tutaj
 
 
Rok szkolny 2019/2020
 
EDU PLUS
 
EDU PLUS - postanowienia dodatkowe i odmienne 
 
EDU PLUS - NNW
 
EDU PLUS - zakres ochrony ubezpieczeniowej