Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim – aktualizacja – listopad 2017 r.  
Statut - pobierz    

Aneks do Statutu - 2019 

Aneks do Statutu - 2018

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Wymagania edukacyjne

Ceremoniał

Wniosek o przyjęcie do szkoły