2023-11-08

„Bezpieczny przejazd” – podróżuj z Ambasadorką Bezpieczeństwa

„Bezpieczny przejazd” – podróżuj z Ambasadorką Bezpieczeństwa

      8 listopada 2023 w ramach kampanii społecznej PKP Polskie Linie Kolejowe – „Bezpieczny przejazd”, w klasach II  odbyły się zajęcia edukacyjne z przedstawicielem tej kampanii i strażą ochrony kolei.

      Ich nadrzędnym celem było kształtowanie u dzieci odpowiednich zachowań w sytuacji zbliżenia się i przekroczenia przejazdu kolejowego w sposób bezpieczny, nie zagrażający ich życiu i zdrowiu. Innym ważnym celem tego spotkania było pokazanie postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Dzieci podczas spotkania dzięki prezentacjom, filmom oswajały się z tematyką bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Uczniowie otrzymali również zeszyty edukacyjne: „Bezpieczny przejazd”, które pozwolą im sprawdzić zdobytą wiedzę na ten temat, podczas rozwiązywania zadań i quizów.

To było bardzo pouczające spotkanie. Dziękujemy!

Relacja i zdjęcia: Agnieszka Prajzner