2024-06-21

Pożegnanie Absolwentów

Pożegnanie Absolwentów

21 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste pożegnanie Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja.

Na początku części oficjalnej ósmoklasiści wkroczyli na salę, tańcząc poloneza, a następnie delegacja klas złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową Patrona Szkoły Macieja Rataja. Powitano zaproszonych gości: Pana Mikołaja Kostkę - Zastępcę Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Panią Elżbietę Grochowską - Radną Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Proboszcza Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej - księdza Waldemara Willaka oraz członków Rady Rodziców: Pana Mariusza Kupczyka - Przewodniczącego, Panią Ewę Torzyńską - Zastępcę, Panią Paulinę Małecką - Skarbnika oraz Panią Dorotę Grzesiak – Sekretarza.

Dyrektor szkoły Anna Galant wyraziła podziw dla osiągnięć uczniów oraz życzyła im powodzenia w dalszym etapie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Słowa podziękowania skierowała również w stronę rodziców, wychowawców i nauczycieli, dziękując im za wszelkie dobro i pracę na rzecz kształtowania młodego pokolenia. Następnie uczniowie klas 8a oraz 8b odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a wybitni Absolwenci otrzymali również wyróżnienia. Wręczono podziękowania dla rodziców za trud włożony w wychowanie tak wspaniałej młodzieży oraz za pracę na rzecz szkoły.

W artystycznej części słowno-muzycznej uczniowie podziękowali nauczycielom oraz pracownikom administracji za wszystkie lata spędzone w murach ,,Szóstki” oraz serdecznie i z nutką nostalgii pożegnali odchodzącego na emeryturę pana Mariusza Podlasa, nauczyciela wychowania fizycznego oraz trenera. Następnie udali się ostatni raz do klas ze swoimi wychowawcami.